Immediate Everix

Vele gezichten van de Zevenhuizerplas

V e l e  g e z i c h t e n  v a n  d e  Z e v e n h u i z e r p l a s, e e n  f i l m  v a n  R o b e r t  H u g h a n  e n  A r t h u r  S c h e i j d e

Een filmische documentaire over het onstane natuurschoon in een kunstmatige recreatieplas.

Inspiratie tot film
Om zand te winnen voor woningbouw werd in de zeventiger jaren de Zevenhuizer Plas tussen Rotterdam en Gouda gegraven. Door het diep uitgraven is een weelderig onderwaterlandschap ontstaan waarin flora en fauna een gevarieerde biodiversiteit vormen. Op uitnodiging verkende regisseur en onderwatercameraman Robert Hughan in 2015 de ontstane onderwaterwereld. Direct werd Hughan gegrepen door de meesterlijke schoonheid die hij aantrof. Deze waterpartij heeft zich ontwikkeld tot een leefgebied van allerhande flora en fauna, zowel onderwater als aan de oever. Vissen, vogels en veel soorten begroeiing hebben deze kunstmatige ingreep in de natuur overwonnen en omgetoverd tot natuurschoon. De unieke eigenschappen van dit recreatieve stukje moeder natuur inspireerde tot het maken van een film over de plas.

De film
De snoek, een grote zoetwater roofvis, neemt u gedurende de vier jaargetijden mee op verkenningstocht door de Zevenhuizerplas. U ziet het natuurschoon vanuit de lucht, op het land, tussen de rietkragen en boven en onder de waterspiegel. De vele gezichten van deze waterpartij waarin recreatieve dagjesmensen in symbiose verkeren met de rijke natuur zorgen voor een boeiende blik achter de schermen van dit natuurspektakel.
De flora en fauna wordt gefilmd gedurende de vier jaargetijden. Elk seizoen vormt zijn eigen uitdagingen voor de dieren en planten. De natuurlijke cyclus reflecteert het leven waarin men steeds nieuwe manieren moet vinden om met alle uitdagingen om te gaan. Wie had ooit gedacht dat een recreatieplas voor watersport, zwemmen en zonnen dit soort natuurlijke diversiteit omvat?

In samenwerking met Wildlife Film Festival Rotterdam brengen wij de natuur naar je toe tijdens de Corana-crisis, bekijk de documentaire hier onder … #respecteer elkaar en geniet

teaser-zhp-promo-23-10-2016-en-voice-overmetpijl